top of page
Shipping agents packing boxes

Các Đại lý Chuyển hàng iGreenLink

Hệ thống đại lý tại các thành phố trung tâm khắp Canada

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Ontario

Agents in Toronto & GTA
Agents in Toronto & GTA

Guelph

THANH PHAT ASIAN S.M

252 Silvercreek Pkwy N.                                   

Tel: (519) 837-2832

Kitchener

A K PHARMACY LTD

301 King Street East, Unit 204                         

Tel: (519) 954-2002

London

KIM N TRAVEL INC

1216 North Wenige Dr  N5X 4P7                   

Tel: (519) 932-0523

Mississauga

VAN XUAN STORE

115 Dundas St E, L5A 1W7                             

Tel: (905) 270-5299

North York

NAILS SUPPLY

3585 Keele Street, Unit #7, M3J 3H5             

Tel: (416) 398-8507

FLOWER LANTERN VEGETARIAN

2437 Finch Avenue West #01, M9M 2E7​       

Tel: (416) 746-9888

 

K-TRADE STORE

2708 Jane St, Unit 4, M3L1S4                         

Tel: (306) 261-2547

Ottawa

SAIGON MEATS VEGETABLES

777B Somerset Street W                                 

Tel: (613) 233-3294

 

HUNG PHAT GROCERY

139 Rochester St                                             

Tel: (613) 237-0065

Toronto

SAIGON VIDEO

301-303 Spadina. Unit 7, M5T 2E6                 

Tel: (416) 979-0227

 

T-SHOP

2426 St.Clair Ave. West, M6N 1L2                

Tel: (416) 841-3333

Vaughan

LOC NGUYEN

11 National Pine Dr., Maple                           

Tel: (647) 636-5129

Windsor

ORIENTAL MARKET

2547 Dougall Avenue,                                   

Tel: (519) 258-3074​

Quebec

Shipping Agents in Montreal, Quebec
Shipping Agents in Montreal, Quebec

Montreal

007 MULTISERVICES

001-255 Jean-Talon E                                       

Tel:(514) 996-1638

CENTER TRANS-PACIFIC

3120 Denis Papin                                             

Tel: (514) 655-5622

 

DESTINATION VACANCES

6409 Boul. Monk                                               

Tel: 514-825-7210

PETIT MARCHE VEGE

7057 Local 1, Rue Saint-Denis                         

Tel: (514) 279-5678

SAIGON VIDEO

5491, rue Victoria #114                                   

Tel: (514) 733-4320

VASE CARAVAN

7373 Langelier Blvd, Suite C21                       

Tel: (514) 899-1818

AB, BC, MN & SK

Shipping Agents in Alberta, Calgary, Vancouver
Shipping Agents in Alberta, Calgary, Vancouver

Calgary

LOTUS VACATION

810 16 Ave NW                                                 

Tel: (587)349-1122

MISS SAIGON HOLIDAYS

127-4909 17 Avenue SE                                     

Tel:(403)273-8255

SMARTFIX

205-4909 17 Ave SE                                           

Tel: (403)474-8386

Edmonton

HONG VIDEO BUBBLE TEA

10825 98 St NW Unit 2                                     

Tel:(780) 428-8801

TD NAIL SALON

11433 Kingsway Ave.                                     

Tel: (780) 488-1581

Vancouver

STORE IN VANCOUVER

LÀNG VĂN VIDEO

101-1459 Kingsway                                         

Tel: (604) 876-3855​

CHU ASIAN GROCERY MARKET

2907 272 St.,                                                      

Tel: (604) 644-9086

 

Saskatchewan

MOU LOGISTICS LTD

102 Pobran Cres                                      

Tel: (639) 525-0577

Winnipeg

EAT2DRINK

656 Aberdeen Ave                                           

Tel: (431) 997-4498

Vị trí hệ thống
đại lý trên bản đồ

Chúng tôi hiểu rằng việc vận chuyển có thể phức tạp và tốn thời gian. Đó là lý do tại sao mạng lưới đại lý của chúng tôi luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ vận chuyển cung ứng và thực hiện đơn hàng tốt nhất trong ngành. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy chúng tôi dễ dàng và tin tưởng vào việc chúng tôi sẽ chăm sóc lô hàng của bạn.

bottom of page